Hur beställer jag en tjänst?

Det finns två sätt att beställa en tjänst – aktivera direkt här i tjänsteportalen eller beställ av tjänsteleverantören.

Aktivera en tjänst
Genom att aktivera en tjänst beställer du och kommer igång med tjänsten inom fem minuter. Det här fungerar enbart om du sitter direkt inkopplad i din stadsnätsanslutning och du behöver registrera ett konto. Det är enbart internettjänster som går att aktivera, du ser vilka det är genom att en Aktivera-knapp syns på den tjänsten. Andra tjänster än internet kräver viss utrustning från tjänsteleverantören, som t.ex. tv-box, de går därför inte att aktivera och behöver beställas av tjänsteleverantören.

Beställ direkt av tjänsteleverantören
Du kan alltid höra av dig till en tjänsteleverantör om du har frågor om någon tjänst eller om du vill beställa.
Frågor om villkor och priser
Har du funderingar kring en viss tjänst ska du alltid höra av dig till tjänsteleverantören. Det är också leverantörens ansvar att se till att informationen om deras tjänster är rätt och riktig